Moduł 0: Wprowadzenie do kursu

MODUŁ 0: WPROWADZENIE DO KURSU

1. Obejrzyj film. Czas trwania: 1,5 min.

2. Wysłuchaj nagrania. Czas trwania nagrania: 10 minut​

3. Pobierz materiały